Seguretat Alimentèria

 

El nostre servei d’assessorament a les empreses d’alimentació, pretén maximitzar el nivell de seguretat alimentària, amb la finalitat d’aconseguir que tot aliment que arriba al consumidor, sigui un aliment segur, lliure de contaminació que suposi una amenaça per a la salut.

A més, tenint en compte el que estableix la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició en relació amb els menjars servits en escoles infantils i centres escolars, el nostre servei de programació de menús a col·lectivitats (residències, escoles, càterings, etc.) estan supervisant i signats per un professional amb formació acreditada i específica en nutrició humana i dietètica.

Redacció i implementació del Sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític

Tal com estableix la normativa Europea a partir del «Paquet d’Higiene» (Reglament (CE) núm. 852/2004, 853/2004 i 854/2004)  en relació a la higiene dels productes alimentaris, és la responsabilitat de les empreses alimentàries, garantir la seguretat i higiene dels aliments al llarg de totes les etapes de la cadena de producció alimentària.

Per aquest motiu, posem a l’abast de les empreses d’alimentació el servei tècnic per tal de realitzar un suport continu amb la finalitat d’assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

El nostre servei d’auditories i suport in situ facilita als operaris de l’empresa alimentària, l’adopció de les mesures necessàries per l’assoliment dels objectius establerts a l’informe de valoració final.

Redacció i implementació dels Plans de Prerequisits i Registres

Els prerequisits són les pràctiques necessàries abans i al llarg de la implantació del Sistema APPCC, aquests, consideren els perills provinents de l’entorn de treball, inclosos els produïts per contaminacions encreuades.

D’aquesta manera, posem a disposició de les empreses alimentàries i de restauració la creació dels següents plans d’autocontrol i prerequisits específics per a cada establiment i basats en la normativa aplicable:

✓ Pla de control de l’aigua
✓ Pla de neteja i desinfecció
✓ Pla de control de subproductes i residus
✓ Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions estris i equipaments
✓ Pla de control de plagues i altres animals indesitjables
✓ Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
✓ Pla de control de proveïdors
✓ Pla de traçabilitat
✓ Pla de control de temperatures
✓ Pla de control els al·lèrgens i substàncies que provoquen intolerància alimentària

Informació alimentària obligatòria facilitada al consumidor

Com ja sabràs, si tens una empresa de restauració i/o d’indústria alimentària, segons el Reglament 1169/2011 referent a la informació alimentària facilitada al consumidor, has d’indicar la declaració d’al.lergens mitjançant fitxes tècniques de tots els plats elaborats i/o productes subministats al consumidor final.

Resultado de imagen de lista alergenos

Consulta’ns per a les formacions contínues que impartim directament al teu establiment per als manipuladors d’aliments.